Tjänster

BOSTASSERVICE


Vi utför alla typer av elinstallationer i bostäder. Vi hjälper dig med reperationer, renovering och nybyggnation. 

FASTIGHETSSERVICE


Äger du en fastighet? Vi utför ljusberäkningar och energibesparingar på din fastighet. Vi finns med vid nybyggnation av fastigheter och sköter larmsystem, passagesystem, datanät.

DATAINSTALLATION


Vi installerar och felsöker datanät och fibernät. 

BEHÖVER DU HJÄLP MED ELEKTRISKT UNDERHÅLL?